PRIVACY Favicon30x30 - Bezorging

 

Home | Leer | Nylon | Katten | Winkelmand | Afrekenen

 

Bezoek en overeenkomst

Voor elk bezoek aan deze website en elke overeenkomst die wij sluiten geldt dit privacy- en cookiestatement. Dit privacy- en cookiestatement kan van tijd tot tijd worden aangepast. Op onze website kunt u ons privacy en cookiestatement altijd inzien. Lees ook onze algemene voorwaarden.

Doeleinden van gebruik

ArtyDesign verwerkt uw persoonsgegevens voor (a) de acceptatie van uw bestelling, (b) uitvoering van overeenkomsten met u, (c) relatiebeheer, (d) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie, (e) het uitvoeren van analyses en (f) het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van diensten, de uitvoering van de overeenkomst met u en de afhandeling van klachten en serviceverlening, kan ArtyDesign samenwerkende partners en eventuele (sub)bewerker(s) inschakelen. In verband daarmee kan ArtyDesign persoonsgegevens die daarvoor noodzakelijk zijn aan deze partijen verstrekken. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen ArtyDesign, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van ArtyDesign. Informatie voortvloeiende uit de tussen u en ArtyDesign bestaande overeenkomst kunt u per e-mail ontvangen. Commerciële informatie kunt u ook per e-mail of social media kanalen ontvangen.

Als u bij ons staat ingeschreven voor het ontvangen van nieuwsbrieven kunt u op het door u opgegeven e-mailadres incidenteel benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek. Als u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit aan ons doorgeven.

Dat kan via de afmeld link in onze commerciële e-mails, door telefonisch contact met ArtyDesign op werkdagen van 08.00-18.00 uur via 06-12572292, door een brief te sturen naar ArtyDesign, Maasstraat 82A, 5935 AM Steyl, of een e-mail te sturen naar [email protected]. ArtyDesign gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel. Door de algemene voorwaarden van ArtyDesign te accepteren stemt u tevens in met ons privacy- en cookiestatement.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten

U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt persoonlijke gegevens ook op inzien en corrigeren. Ga hiervoor naar onze website naar uw accountinformatie.

Contact

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact met ons opnemen.

 

Team uitliefde.

Logo uit liefde 1 - Klantenservice

 

Home | Leer | Nylon | Katten | Winkelmand | Afrekenen